های استخدام
های استخدام

پس از ثبت آگهی ، معمولا آگهی ها کم تر از 6 ساعت تایید می شوند و از طریق پیامک به شماره وارد شده شما اطلاع رسانی خواهد شد

 اما گاهی ممکن است زمان تایید آگهی حداکثر یک روز به طول بیانجامد. لذا برای این که حق شما ضایع نشود مدت زمان تایید آگهی 1+30 روز

(31 روز) درنظر گرفته شده است. پس خواهشمندیم نگران ثبت آگهی در سایت نباشید. درصورت پرداخت مبلغ تعیین شده ( تعرفه) حتما آگهی

در سایت ثبت خواهد شد و به شما از طریق پیامک به شماره ای که با آن ثبت نام کردید اطلاع خواهیم داد.