های استخدام

تعرفه ها

وبلاگ

27 فوریه 2020
های استخدام

•هزینه ثبت آگهی برای مدت 31 روز : 10 هزار تومان

•هزینه ویژه کردن آگهی با عنوان فوری (برای مدت 31 روز) : 5 هزار تومان

* هزینه نردبان کردن آگهی (بالا آمدن آگهی به ابتدای لیست):  7 هزار تومان *